TIETOSUOJA- JA REKISTERISELOSTE

  • Tietosuojalain ja Euroopan Unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679/EU) mukainen tietosuojaseloste ja informointikirja sekä henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.
  • 25.5.2018

1. REKISTERINPITÄJÄ

upwood design Oy (Y-tunnus 2076202-9)

2. YHTEYSTIEDOT

  •  
  • Syväojankatu 9
  • 15700 Lahti
  • puhelin 040 5774 122
  • sähköposti info@upwood.fi
  • www.upwood.fi

3. REKISTERIN NIMI

upwood-verkkokaupan asiakas- ja tilausrekisteri.

4. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisteriä käytetään ainoastaan asiakkaan upwood-verkkokaupasta tekemien tilausten hoitamiseen ja mahdollisesti myös asiakasyhteydenpitoon ja asiakassuhteen hoitoon.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Asiakkaan perus- ja yhteystiedot; henkilön etu- ja sukunimi, osoite, postinumero ja postitoimipaikka, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja asiakkaan mahdollisesti antamat muut lisätiedot.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakastiedot tallennetaan rekisteriin vain asiakkaan omasta ilmoituksesta sähköisesti verkkokaupan kautta tai asiakkaan muuten upwood design Oy:lle tekemistä ilmoituksista.

7. TIETOJEN KÄSITTELY

Ainoastaan nimetyllä henkilöllä ja varahenkilöllä on käyttöoikeus rekisterin tietohin ja vain kun työtehtävän suorittaminen niin edellyttää.

8. TIETOJEN LUOVUTUS

Antamasi asiakastiedot ovat luottamuksellisia emmekä luovuta niitä ulkopuolisille. Tietoja voidaan luovuttaa vain viranomaisille voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

upwood-verkkokauppasovellus sijaitsee palveluntarjoajan suljetussa konesalissa Suomessa. Asiakas- ja tilaustiedot ovat rekisterissä, joka on suojattu sähköisellä käyttöoikeudella, henkilökohtaisella tunnuksella ja salasanalla. Tiedot varmistetaan säännönmukaisella varmuuskopioinnilla.Voimaa EU maksutavat
upwood design Oy | Verkkotaikurit: Verkkokauppa
Kuvat: Mikko Auerniitty